Rooms-Katholieke begraafplaats Mastendreef 3 4623 RE Bergen op Zoom

Mastendreef 3 4623 RE Bergen op Zoom

Historische route R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom

Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Bergen op Zoom heeft in haar streven naar een meer maatschappelijke bestemming van de  begraafplaats aan de Mastendreef 3, diverse projecten op stapel staan. Een van die projecten is de ontwikkeling van een historische route, die de gemeentelijke- en rijks- monumenten, maar ook andere bijzondere monumenten omvat, die op de begraafplaats aanwezig zijn. Hierbij is het bestuur ervan uitgegaan om deze monumenten, voor de toekomst in stand te houden, maar ook om deze meer onder uw aandacht te brengen. De gemeentelijke- en nog enkele andere monumenten zijn waar nodig hersteld en opgeknapt waardoor deze een toegevoegde waarde behouden voor de begraafplaats.

Er is nu een historische route ontwikkeld, waarin de gemeentelijke-  rijks- en overige monumenten zijn opgenomen.

De monumenten zijn met een groen bordje herkenbaar, waarop ook een QR code is vermeld. De inhoud van deze QR code geeft informatie over de desbetreffende personen die er begraven liggen, maar ook, waar mogelijk, over de beeltenis op het graf. Daarnaast herbergen de gemeentelijke- en rijks- monumenten ook een stukje historie over het ontstaan van de begraafplaats, maar ook over personen die voor Bergen op Zoom van betekenis zijn geweest.

Los van de gemeentelijke- en rijks- monumenten zijn er nog enkele grafmonumenten aan de historische route toegevoegd. Ook deze geven ( geschiedkundige) informatie over personen uit en omstandigheden in Bergen op Zoom, nl. het herdenkingsmonument slachtoffers V1 ramp op 1 maart 1945, het grafmonument van kapelaan Wilhelmus, Franciscus, Hubertus Ooijens, het grafmonument van de deken Philippus Jac Muskens en het grafmonument van de zusters van het ABG en 2 priesters, deze laatste twee monumenten liggen op de voormalige Calvarieberg.

De monumenten liggen redelijk ver van elkaar en daarom is er van dat gedeelte van de begraafplaats een platte grond gemaakt waarop de monumenten apart zijn vermeld. Deze platte grond is aanwezig bij de ingang aan de Holleweg ( Algemene Begraafplaats) en bij de ingang op de grote parkeerplaats aan de Mastendreef. Ook op de begraafplaats in de nabijheid van de monumenten is een platte grond aanwezig.

 

Activiteiten

Filter op:

Er zijn geen activiteiten gevonden