Ravelijn op den Zoom

Korneel Slootmanslaan
4611 CR Bergen op Zoom

Het Ravelijn op den Zoom is het laatste restant van de vestingwerken door Menno van Coehoorn ontworpen, daterend uit 1702. Het Ravelijn bestaat uit een door een brede gracht omgeven eiland, dat zelf met aarden wallen en gedeeltelijk met stenen muren is omringd. Daarin bevinden zich kijk- en schietspleten en drie kanonskelders. Het Ravelijn is een van de weinige overgebleven onderdelen van het uitgebreide vestingstelsel dat tot eind vorige eeuw rond de stad lag. De vesting was zo ingenieus ontworpen dat men ervan uitging dat die niet ingenomen kon worden en daarom de bijnaam ‘La Pucelle’ (De Maagd) kreeg. In 1747 werd deze stevige maagd desondanks toch door Franse troepen ingenomen. Indien de poort geopend is, kunt u de binnenplaats van deze fortificatie bezoeken.

Omschrijving: Behorend tot het verdedigingsstelsel van Menno van Coehoorn uit 1698-1702. Bewaard met omgrachting, gerestaureerd in 1932. Ommuurd en voorzien van gekazematteerde orillons. In de linkerflank de kanonkelder met daarachter gelegen kazemat, in de rechterflank de galerij voor het afgeven van museketvuur met de verschillende kanalen waardoor gevuurd kan worden