Potterstraat 22

Potterstraat 22

Woonhuis, deels nog daterend uit de 14de eeuw. Na de brand in 1397 hersteld door wellicht Laureijs Ziericx, waarvan een balklaag en de kap bewaard bleven. In 1443 vergroot met een achterhuis, in 1495 verhoogd, waarbij de huidige zolderbalkaag en de kelder tot stand kwamen. Het interieur van de Binnenkamer dateert grotendeels uit omstreeks 1700. In 1975 en 1979 gerestaureerd. Het middengedeelte van de voorgevel is oorspronkelijk,, de top en onderzijde zijn gereconstrueerd, evenals de kap op het achterhuis.

Activiteiten

Filter op:

Er zijn geen activiteiten gevonden