Oude Stadhuis

Grote Markt 1
4611 NR Bergen op Zoom

Gelegen aan de Grote Markt van Bergen op Zoom is het Oude Stadhuis een opvallend gebouw. Het zeventiende-eeuwse monument met de ontelbare kleine ruitjes eist onmiddellijk de aandacht op. Een massief stenen trap verschaft toegang tot de imposante ontvangsthal waarbij de zware deur met een klap achter je in het slot valt.

Het stadhuis is een samenvoeging van drie eerst afzonderlijke panden, te weten: het pand ‘de Olifant’, het pand ‘Scepenenhuys’ en het pand ‘Leeuwenborch’. In 1611 werden de drie panden aan het oog onttrokken door een fraaie nieuwe gevel van Gobertangesteen. Het gegeven dat de toegangsdeur niet in het midden van de voorgevel staat herinnert eraan dat dit stadhuis uit drie verschillende panden is samengesteld.

In de topgevel is de spreuk ‘Mille Periculis Supersum’ aangebracht (Duizend gevaren kom ik te boven), deze herinnert aan de rol van de stad in de Tachtigjarige Oorlog.

Het interieur van het stadhuis is zeker een bezoek waard. Eenmaal gewend aan het donkere interieur, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van knetterende haarden, schemerige gangen en geroezemoes van voormalige bestuurders die zich hier bezighielden met politieke kwesties. De geur van boenwas, de uitgesleten traptreden en namen als ‘Schepenkamer’ en ‘Rentmeesterkamer’, versterken de indruk dat er op deze plek historische gebeurtenissen plaatsvonden. De gewichtige en intieme sfeer van Het Oude Stadhuis kan de juiste toon zijn voor een vergadering, bijeenkomst of presentatie.

Het stadhuis wordt nu gebruikt voor raads- en commissievergaderingen, congressen en er wordt natuurlijk ook nog steeds getrouwd. In de periode mei t/m oktober is het stadhuis van dinsdag t/m zondag opengesteld voor bezichtiging.

Het gebouw herbergt de geschiedenis van de rechtspraak, de handel en de politiek zoals deze ooit in de stad is gevoerd en bedreven. Een rondleiding door dit fascinerende monument neemt u mee op een tocht door de middeleeuwse geschiedenis maar laat ook de sporen van de 2e wereldoorlog zien en het ontstaan van de naoorlogse ‘Vastenavend’ zoals het carnavalsfeest liefkozend wordt genoemd door de Bergenaren. Waarnaar verwijst de spreuk op de gevel? Wat doet die tegel in het straatwerk voor het bordes? Wie is de man die gebeeldhouwd naast het gebouw staat?

Tijdens Open Monumentendagen is het Oude Stadhuis gratis te bezichtigen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Activiteiten

Filter op:

Er zijn geen activiteiten gevonden