Lectorium Rosicrucianum – Blauwehandstraat 21

Blauwehandstraat 21
4611 RK Bergen op Zoom

Dit monumentale pand is gebouwd in 1920. Jarenlang was er een bank in gevestigd. Sinds 1996 is het een centrumgebouw van het Lectorium Rosicrucianum, dat is het moderne Rozenkruis. Ook de later erachter gebouwde laagbouw hoort hierbij, tot en met de tuin aan de Cromwielstraat.

Het Lectorium Rosicrucianum, of Rozenkruis, is een moderne gnostieke geestesschool. Ze biedt een methode tot inzicht en innerlijk weten over de wezenlijke dingen van het leven. Hierdoor kun je op veel filosofische en praktische vragen een antwoord vinden.

Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri brachten de universele leer van alle tijden en behoren tot de grondleggers van de internationale school van het Gouden Rozenkruis.

Dit monumentale pand Bleuwehandstraat 21  is gebouwd in 1920. Jarenlang was er een bank in gevestigd. Sinds 1996 is het een centrumgebouw van het Lectorium Rosicrucianum, dat is het moderne Rozenkruis. Ook de later erachter gebouwde laagbouw hoort hierbij, tot en met de tuin aan de Cromwielstraat.

Tijdens de open monumentendagen wordt er een expositie met als titel “Altijddurend Licht” gehouden. Rozenkruisers staan in een oeroude traditie van universele kennis over God, kosmos en mens. Kennis die al heel lang aanwezig is en die ons bijvoorbeeld tegemoet straalt in de rijke symbolen in het oude Egypte, de Veda’s en de leer van de Boeddha in India, het Taoïsme in China. En ook in de Bijbel en andere vroeg Christelijke geschriften en het denken van Pythagoras en Plato bij de Grieken. De centrale gedachte is dat de mens in diepste wezen een beelddrager van het goddelijke is, in wezen iets oneindig groots. Het Ene of het goddelijke is de levensbron waar alles uit voortkomt, die alles omvat houdt en waar alles uiteindelijk naar terugkeert, het Altijddurend Licht.

De expositie geeft een beeld over getuigenissen van dit Altijddurend Licht.

Op panelen worden universele symbolen, wijsheidsleraren, fakkeldragers en mystici vermeld die getuigen van dit Altijddurend Licht.

De expositie is een uitgelezen mogelijkheid voor de spirituele zoeker om kennis te maken met het gedachtegoed van het Rozenkruis en wij heten u dan ook van harte welkom in het stille hart van Bergen op Zoom.

website: lectorium rosicrucianum

Informatie expositie en lezing: monument van licht

 

Activiteiten

Filter op: