Het Land van Beloften – Rijkebuurtstraat 19

Rijkebuurtstraat 19
Bergen op Zoom

In dit woonhuis is nog een 18de-eeuwse bijzondere muurschildering te zien.
Bij een verkoop van het huis in 1555 heette het nog “de Keerscorff”. Tijdens of direct na het beleg van de stad in 1747 is het huis verwoest en in 1750 verkocht aan Laureijs de Geep, beurtschipper op Den Haag. Het pand werd omschreven als “erve, materialen en puynen daarop leggende van de geruïneerde huysinge, gronden en erven genaemt ’t Land van Beloften”.
De verkoop was inclusief de ruïne, het puin en de aanwezige materialen. De in de kelders en achterkeuken eventueel aan te treffen zaken, die niet tot het pand behoorden, zouden niet in de koop begrepen zijn. Blijkbaar waren de kelders in de ruïne niet toegankelijk. Laureijs de Geep heeft het huis spoedig herbouwd, hij woonde er in 1753 al in.
In 1907 is de nu nog bestaande winkelpui aangebracht.

Binnen zijn de oude balkenzolderingen zichtbaar. De achterkamer is grotendeels ongewijzigd. Op de eerste verdieping is een 18de-eeuws eiken trapje, afkomstig van een huis aan de Korte Dubbelstraat, hergebruikt.

Het monument is zaterdag open van 11.00 tot 17.00 uur.

Activiteiten

Filter op:

Er zijn geen activiteiten gevonden