Blauwehandstraat 22

Blauwehandstraat 22
Bergen op Zoom

Zover thans waarneembaar is het huis in de 16de eeuw nieuw opgetrokken op de kelder, toen of later een geheel vormend met nr. 24. Gelet op de vermelding in 1629 van het onderhoud van de goot tussen beide panden valt aan te nemen dat het achterhuis van 22 vrij kort tevoren verhoogd was, waarbij de muur tussen beide huizen verhoogd is en een nieuwe goot gemaakt moest worden. Het kan overigens ook samenhangen met het recht op gebruik van het regenwater.

Een brand heeft het huis geteisterd, mogelijk tijdens het beleg in 1747. In het achterhuis zullen de zolderbalklaag en kap verloren gegaan zijn, terwijl de brand met beperkte schade naar het voorhuis is doorgeslagen. Het deurkozijn op de verdieping naar de noordelijke belending is ook ingebrand; wellicht was die doorgang toen nog open. Bij het herstel zal het monumentale midden 18de-eeuwse interieur van de voorkamer tot stand gekomen zijn.

Activiteiten

Filter op:

Er zijn geen activiteiten gevonden